Info o vpisu‎ > ‎

Cenik storitev VŠ Grm Novo mesto

Prispevek ob vpisu za študijsko leto 2018/2019: 34,00 €
Prispevek zajema: vpisna dokumentacija, študentska izkaznica, potrdilo o vpisu (5 izvodov), nalepka, prispevek za kritje stroškov informiranja.      

Šolnina za izredni študij za letnik za študijsko leto 2018/2019 (Visokošolski strokovni - VS): 2.500,00 EUR

Možnosti plačila šolnine

Šolnina se lahko poravna v:
  • enkratnem znesku: 2.500,00 €
  • 2 obrokih: 2 x 1.250,00 €
  • 4 obrokih: 4 x 625,00 €
  • 8 obrokih: 8 x 312,50 €
  • 10 obrokih: 10 x 250,00 €
brez obresti.

Več informacij: 07 39 34 706 ali info (at) vsgrm.unm.si


CENIK STORITEV

 

CENA V EUR

VPISNI STROŠKI

 

VPIS V 1. LETNIK

-          vpisna dokumentacija

-          študentska izkaznica

-          potrdilo o vpisu (5 izvodov)

-          nalepka

-          prispevek za kritje stroškov informiranja               

-      vpisnina v Knjižnico Mirana Jarca      

34,00

VPIS V 2. LETNIK

-          vpisna dokumentacija

-          študentska izkaznica

-          potrdilo o vpisu (5 izvodov)

-          nalepka

-          prispevek za kritje stroškov informiranja

-     vpisnina v Knjižnico Mirana Jarca

34,00

VPIS V 3. LETNIK

-          vpisna dokumentacija

-          študentska izkaznica

-          potrdilo o vpisu (5 izvodov)

-          nalepka

-          prispevek za kritje stroškov informiranja

-     vpisnina v Knjižnico Mirana Jarca

34,00

ŠOLNINA

 

1. letnik

2.500,00

2. letnik

2.500,00

3. letnik

2.500,00

IZPITI

 

Četrto in nadaljnja opravljanja izpita

40,00

Opravljanja izpita za udeležence izobraževanja brez statusa

1 kreditna točka 80,00

Komisijski izpit

80,00

Komisijski izpit za udeležence izobraževanja brez statusa

1 kreditna točka 120,00

Diferencialni izpit

35,00

Izpit za tujca, ki ni vključen v mednarodno pogodbo

45,00

Ostali posebni izpiti

50,00

STROŠKI POSTOPKA ZA IZVOLITEV V NAZIV

 

Prva izvolitev v naziv visokošolski sodelavec

800,00

Prva izvolitev v naziv visokošolski učitelj

2.000,00

Ponovna izvolitev v naziv visokošolski učitelj

1.500,00

PRIZNAVANJE IN VREDNOTENJE IZOBRAŽEVANJA

 

Strokovno mnenje o enakovrednosti strokovnega ali znanstvenega naziva

300,00

Ugotavljanje in priznavanje znanja in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v program

80,00

OSTALI STROŠKI

 

Izdaja dvojnika študentske izkaznice

6,00

Potrdilo o opravljenih izpitih

6,00

 

 

Cenik je bil sprejet na 3. redni seji Upravnega odbora VŠ Grm Novo mesto dne 26. marca 2018 in velja do spremembe ali sprejetja novega cenika.