Knjižnica‎ > ‎

Zaključna dela študentov - diplomske naloge (VS)

Stran v urejanju.Kopiranje oziroma tiskanje vsebine datotek je dovoljeno za študijske namene. Citiranje je v skladu z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 16/07 - uradno prečiščeno besedilo, 68/08, 110/13, 56/15, 63/16 - ZKUASP), dovoljeno z navedbo podatkov o viru.

Avtor

Mentor, somentor

Naslov

Leto

Bartolj Damijan

doc. dr. Marija Turnšek Mikačić

Trženje izdelkov Moringe Oleifere v Sloveniji (pdf)

2016

Ravnih Tatjana

Anton Goršin, pred.

Oreh kot drevo sadovnjakov in kulinarična posebnost Velikega Orehka (pdf)

2016

Zupan Rok

doc. dr. Marija Turnšek Mikačić

Tržno komuniciranje v zavodu Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma (pdf)

2016

Kren Andreja

doc. dr. Lea Kužnik

Analiza turizma v občini Straža in možnosti negovega razvoja v prihodnosti (pdf)

2016

Terner Jožica

doc. dr. Marija Turnšek Mikačić, 

doc. dr. Jože Podgoršek

Menedžment trženja dopolnilnih dejavnosti na kmetijah v okviru kratkih oskrbovalnih verig (pdf)

2017

Cizerle Karolina

dr. Jože Podgoršek,

Magdalena Krošelj

Komasacija kot celovito urejanje podeželskega prostora – Veliki Podlog (pdf)

2017

Pleskovič Kristina

doc. dr. Mateja Colarič Bajc

Pridelava različnih sort jagod pod visokimi tuneli (pdf)

2017

Mostek Irena

izr. prof. dr. Darja Rudan Tasič

Spremljanje nekaterih fizikalno-kemijskih parametrov v reki Krki (pdf)

2017

Šneljer Jernej

izr. prof.dr. Miha Adamič

Škoda po divjadi v Zvezi lovskih družin Bele krajine (pdf)

2017

Žnidaršič Maja

doc. dr. Lea Kužnik,

mag. Marko Hrastelj

Vključevanje čebelarske dejavnosti v turistično ponudbo Šentjerneja (pdf)

2017

Novak Luka

doc. dr. Jože Podgoršek

Oranje kot temelj obdelovanja tal v kmetijski produkciji (pdf)

2018

Žagar Katja

doc. dr. Jože Podgoršek

Priprava javnega naročila za Splošno bolnišnico Novo mesto s poudarkom na lokalnih živilih (pdf)

2018
Comments