Sodelavci‎ > ‎

Pedagoški sodelavci

Ime in priimek

E-naslov

Naziv

Predmet

dr. Franc Brcar

franc.brcar@gmail.com

docent

- Poslovni računi in statistika, 1. letnik, obvezni

 

- Celovita kakovost in poslovna odličnost, 3. letnik, obvezni

dr. Mateja Colarič Bajc

mateja.colaric@guest.arnes.si

višja predavateljica

-Fiziologija in prehrana rastlin, 2. letnik, obvezni

 

-Sadjarstvo in vinogradništvo, 2. letnik, izbirno

 

-Ekološko kmetijstvo, 3. letnik, izbirni

dr. Lea-Marija Colarič-Jakše

lea.colaric-jakse@vsgrm.unm.si 

izredna profesorica

-Turizem na podeželju, 2. letnik, izbirni

 

-Kultura in način prehranjevanja, 2. letnik, izbirni 

 

- Doživetja v turizmu, 3. letnik, izbirni

 

-Načrtovanje turistične ponudbe, 3. letnik, izbirni

dr. Vida Čadonič Špelič

vida.cadonic.spelic@novomesto.si

predavateljica

Osnove živinoreje, 1. letnik, obvezno

dr. Alenka Divjak

alenkadivjak@hotmail.com

docentka

Strokovna terminologija v tujem (angleški jezik), 1. letnik, obvezni

mag. Matjaž Glavič

matjaz.glavic@el-ove.si

predavatelj

Učinkovita raba energije, 3. letnik, izbirni

Anton Goršin

Anton.Gorsin@guest.arnes.si

predavatelj

- Upravljanje z divjadjo in gozdom, 2. letnik, obvezni

 

- Gospodarjenje z gozdom in ekosistemi, 3. letnik, izbirni

dr. Aleš Gasparič

gasperic.ales@gmail.com

docent

- Agroživilska kemija, 2. letnik, obvezni

 

- Biotehnologija in genetika, 3. letnik, obvezni

Čebelarstvo, 3. letnik, izbirni (Info v referatu)

dr. Marjan Maučec

maucec.marjan@gmail.com

višji predavatelj

Organizacija in poslovanje, 1. letnik, obvezni

dr. Julij Nemanič

julij.nemanic@siol.net

docent

-Sadjarstvo in vinogradništvo, 2. letnik, izbirni

 

-Vinarstvo, 2. letnik, izbirni

dr. Jože Podgoršek

joze.podgorsek@gov.si

docent

-Osnove rastlinske pridelave, 1. letnik, obvezni

 

-Fiziologija in prehrana rastlin, 2. letnik, obvezni

 

-Pridelovanj poljščin in vrtnin, 2. letnik, izbirni

 

-Urejanje kmetijskih zemljišč, 2. letnik, obvezni

 

-Ekoremediacije, 3. letnik, izbirni

dr. Marjan Ravbar

marjan.ravbar@guest.arnes.si

izredni profesor

-Celostni razvoj podeželja, 1. letnik, obvezni

 

-Prostorsko in urbanistično načrtovanje podeželj, 2. letnik, obvezni

dr. Janko Rode

rode.janko@gmail.com

višji predavatelj

-Zdravilne in aromatične rastline, 3. letnik, izbirni

 

-Ekološko kmetijstvo, 3. letnik, izbirni

dr. Blaž Rodič

blaz.rodic@fis.unm.si

izredni profesor

Računalništvo in informatika, 1. letnik, obvezno

Barbara Turk

barbara.turk@guest.arnes.si

predavateljica

-Osnove živinoreje, 1. letnik, obvezni

 

-Športna konjereja, 3. letnik, izbirni

dr. Tit Turnšek

mikacic2007@gmail.com 

docent

Gojenje in uporaba koristnih organizmov, 3. letnik, izbirni

dr. Marija Turnšek Mikačić

mikacic2007@gmail.com 

docentka

-Ekonomika, 1. letnik, obvezni

-Dodatne in dopolnilne dejavnosti, 2. letnik, izbirni

-Gospodarjenje s kmetijskim prostorom, 3. letnik, izbirni

dr. Uroš Pinterič

 uros.pinteric@gmail.com

redni profesor

- Temelji evropskega prava, 1. letnik, obvezni

 

- Kmetijska politika, 3. letnik, obvezni

dr. Robert Vodopivec

 vodopivec.robert@siol.net

profesor

-Podjetništvo in trženje, 1. letnik, obvezni

 

-Logistika v kmetijstvu, 1. letnik, obvezni

 

-Upravljanje in načrtovanje logističnih procesov, 3. letnik, obvezni

 

--Kvantitativne metode, 3. letnik, izbirni

dr. Nataša Viršek Ravbar

 natasa.ravbar@zrc-sazu.si

 docentka

Trajnostni razvoj s poudarkom na naravnih virih, 1. letnik, obvezno

mag. Aleš Zver

 ales.zver@gmail.com

predavatelj

Obnovljivi viri energije, 3. letnik, izbirni

 Simon Janša, mag. 

 simon.jansa@vsgrm.unm.si

 predavatelj

 Strokovna praksa 1 in 2, 

2. letnik, obvezni