Študij‎ > ‎

Urniki

URNIK 2. LETNIK VŠ GRM NOVO MESTO


DIFERENCIALNI IZPITI ZA 1. LETNIK

- TEMELJI EVROPSKEGA PRAVA (dr. Uroš Pinterič), izvedba SKYPE, dne 11.12.2020 ob 16h. 

IZPIT: 

prvi izpitni rok: 29.1.2021 ob 17h (Potek: Aplikacija SKYPE)

drugi izpitni rok: 12.2.2021 ob 17h (Potek: Aplikacija SKYPE)


- STROKOVNA TERMINOLOGIJA V TUJEM JEZIKU (dr. Alenka Divjak), po stiku s predavateljicoPREDMETI 2. LETNIK 

- UPRAVLJANJE Z DIVJADJO IN GOZDOM, Anton Goršin, pred.
konzultacije MS TEAMS, dne 16.2.2021 ob 16h 

IZPIT: rok bo določen ob konzultacijah

- TURIZEM NA PODEŽELJU (ISP 2), doc. dr. Lea-Marija Colarič-Jakše, 
   konzultacije  MS TEAMS, dne 23.2.2021 ob 16h in 
                                             dne 26.2.2021 ob 16h
IZPIT: 30.3.2021

- KULTURA IN NAČIN PREHRANJEVANJA (ISP3), doc. dr. Lea-Marija Colarič-Jakše, 
  konzultacije MS TEAMS, dne 1.3.2021 ob 16h in 
                                          dne 5.3.2021 ob 16h

IZPIT: 2.4.2021


URNIK 3. LETNIK VŠ GRM NOVO MESTO

 

OBVEZNI PREDMETI


KMETIJSKA POLITIKA (dr. Uroš Pinterič), izvedba SKYPE, dne 14.12.2020 ob 16h

IZPIT: 

prvi izpitni rok: 29.1.2021 ob 18h (Potek: Aplikacija SKYPE)

drugi izpitni rok: 12.2.2021 ob 18h (Potek: Aplikacija SKYPE)


GOSPODARJENJE Z GOZDOM IN EKOSISTEMI (Modul Upravljanje podeželja) Anton Goršin, pred.

konzultacije, izvedba MS TEAMS, dne 26.1.2021 ob 16h. 

IZPIT: rok bo določen ob konzultacijah